Godt tilgjengelige turer i hele Norge

I samarbeid med

SĂžknadssammendrag

Bakgrunn

Det er per i dag vanskelig for mange personer med funksjonsnedsettelse Ä finne turer som passer deres behov for tilrettelegging. Dermed gÄr de glipp av de viktige helsegevinstene som friluftsliv kan tilby. Informasjon om tilpassede turer er sparsom og varierer i forhold til innhold og kvalitet, og er ofte basert pÄ subjektive vurderinger av egnethet for ulike grupper (f.eks. rullestolbrukere). Begrepet "Godt tilgjengelig" ble lansert i 2019 for turer som ikke er universelt utformet men likevel har en viss grad av tilgjengelighet, men har enda i liten grad blitt brukt i praksis.

MĂ„lsetting

– Utvikle et system og rammeverk for registrering og publisering av informasjon om "Godt tilgjengelige" turer – Identifisere, kartlegge og publisere informasjon om 1000 Godt tilgjengelige turer, med et godt utvalg i alle fylker, pĂ„ den nasjonale turportalen UT.no.

MĂ„lgruppe

Personer med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom.

Antall personer i mÄlgruppen

250000

Beskrivelse av gjennomfĂžring

1 – Utviklingsfase I fĂžrste fase vil vi utvikle et system og rammeverk for "Godt tilgjengelige" turer basert pĂ„ definisjonen i MerkehĂ„ndboka (merkehandboka.no). Vi vil utvikle definisjoner, krav og kriterier knyttet til begrepet. Dette rammeverket vil brukes videre i utvikling av en standardisert metode for registrering og publisering av turer pĂ„ den nasjonale turportalen UT.no. Det vil bli et stort fokus pĂ„ brukermedvirkning for Ă„ sikre at mennesker som trenger bra tilgjengelighet fĂ„r tilgang til pĂ„litelig og nĂždvendig turinformasjon. 2 – GjennomfĂžringsfase Denne er hovedfasen i prosjektet. Her vil lokale DNT foreninger og friluftsrĂ„d i hele landet kartlegge og publisere 1000 godt tilgjengelige turer pĂ„ UT.no. Vi vil involvere lokale personer med funksjonsnedsettelse i kartleggingsarbeid for Ă„ ivareta brukerperspektivet, og vi forventer Ă„ mobilisere en frivillig innsats pĂ„ rundt 3000 timer. Turforslagene vil inneholde informasjon om tilgjengelighet slik at personer med funksjonsnedsettelse kan sĂžke pĂ„ turer som passer egne forutsetninger. 3 – Evalueringsfase I siste fase vil vi evaluere resultater og planlegge for videre drift og vedlikehold etter prosjektperioden.

Fremdriftsplan

juli – desember 2022. Utviklingsfase Utvikle system og rammeverk for "Godt tilgjengelige" turer med stor grad av brukermedvirkning. jan 2022 – des 2023. GjennomfĂžringsfase Identifisere, kartlegge og publisere turinformasjon om 1000 godt tilgjengelige turer i hele Norge. Arbeidet gjennomfĂžres i regi DNTs lokalforeninger og lokale friluftsrĂ„d. jan – juni 2024. Evalueringsfase Evaluere resultater, rigge for videre drift og rapportering.

Prosjektleder/forsker

Helen Adamson

Detaljer
Program
Helse vÄr (2022)
Prosjektnavn
Godt tilgjengelige turer i hele Norge
Organisasjon
Den Norske Turistforening
BelĂžp Bevilget
2022: kr 650 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomfĂžring