Implementering av e-terapi for barn og unge

I samarbeid med


S√łknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Til tross for at vi har mange evidensbaserte behandlingsmetoder for psykiske lidelser hos barn og unge, har vi lite kunnskap om hvordan disse best kan implementeres i vanlig klinisk praksis. Implementering av evidensbaserte behandlingsmetoder blir ofte ikke b√¶rekraftig og den best dokumenterte behandlingen er ikke tilgjengelig for pasientene. Barn og unge m√• ofte vente lenge p√• √• f√• psykisk helsehjelp og tilbudet varierer mye avhengig av hvor pasienten bor og kompetansen til den behandleren den unge m√łter. Bruk av digitale intervensjoner, som terapeutst√łttet internett-basert behandling, kan avhjelpe disse utfordringene. Systematisk bruk av internett-basert terapi eksisterer ikke som et tilbud i Norge i dag til tross for god digital kompetanse blant unge og h√ły dekningsgrad av internett. For at implementering skal v√¶re vellykket, m√• vi vite mer om hvilke forhold som p√•virker implementeringsprosessen og hvordan. I dette prosjektet unders√łker vi implementering av internett-basert behandling for barn og unge med angstproblemer. Fem poliklinikker f√•r systematisk implementeringsst√łtte i implementering av internett-basert behandling. Vi unders√łker i hvilken grad behandlere og klinikker implementerer behandlingen i l√łpet av et √•r. Vi vil identifisere hemmere og fremmere i implementeringsprosessen p√• ulike niv√• (organisatorisk, ledelse, behandlere), samt unders√łke kliniske utfall og brukererfaringer med behandlingen. Studien er en pragmatisk studie med pre-post design og bruker b√•de kvalitative og kvantitative metoder. Resultatene fra prosjektet vil gi ny og viktig kunnskap om hvordan vi p√• en god og b√¶rekraftig m√•te kan implementere internett-basert terapi i psykisk helsevern for barn og unge. Funnene vil danne grunnlag for videre implementering b√•de lokalt og nasjonalt. En referansegruppe best√•ende av ledere, behandlere, ungdom og foreldre vil samarbeide med prosjektgruppen for √• sikre brukermedvirkning gjennom hele prosjektperioden. R√•det for Psykisk Helse er en viktig samarbeidspartner og vil bidra i formidling av resultatene og jobbe inn mot helsemyndigheter for √• spre kunnskapen fra prosjektet.

Prosjektleder

Annika Sannes

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Implementering av e-terapi for barn og unge
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Akershus universitetssykehus, Divisjon for psykisk helsevern
Bel√łp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
31.05.2023
Sluttdato
07.08.2027
Status
Under gjennomf√łring