Kontaktperson

Charlotte Elvedal

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Organisasjonen jobber for et inkluderende arbeidsliv, forebygging av psykiske helseplager, psykisk helse i skoler og barnehager og frivillighet før tvang.

Rådet for psykisk helse har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1995.

I 2023 har rådet for psykisk helse fått støtte til16prosjekter
det utgjør15.767.00kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har rådet for psykisk helse fått støtte til640prosjekter
totalt har rådet for psykisk helse fått612.651.095kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom Rådet for psykisk helse:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter