Nettvett for mennesker med utviklingshemning

S√łknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Barn, ungdom og unge voksne med moderat/mild grad av utviklingshemning er ofte sv√¶rt dyktige brukere av ikt og sosiale medier. De fleste bruker smarttelefonen daglig. De m√łter digitale medier og tjenester ‚Äď og problemer innen disse ‚Äď p√• lik linje med alle andre. Samtidig har de, p√• grunn av kognitive funksjonsnedsettelser, vanskelig √• forst√• vanlig nettvett. Det er ofte for komplisert og teknisk, utelukkende skriftlig, eller alt for banalt og barnslig. De har ogs√• utfordringer med √• forst√• seg selv som b√•de subjekt og objekt p√• nettet. Vi har f√•tt innblikk i disse utfordringene gjennom tidligere prosjekter og m√łter med mennesker med utviklingshemning. St√łttepersoner i v√•rt nettverk bekrefter dette. Det er stort behov for tidsriktig, samlet, forst√•elig og visualisert nettvett for v√•r m√•lgruppe. Prosjektets m√•lsetting er √• utvikle visualisert nettvett for en trygg digital hverdag for mennesker med utviklingshemning. Visualiseringen vil bli realisert som skjermopptak og film, med tale og lettleste korte tekster integrert i presentasjonen. Materialet vil bli basert p√• og kvalitetssikret gjennom brukermedvirkning av personer i m√•lgruppen og deres st√łttepersoner. De ferdige skjermopptakene og filmene blir gitt ut p√• www.mittnettvett.no som blir distribuert vidt og gratis √• bruke.

Aktivitet/tiltak/metode

TILTAKENE/AKTIVITETENE: 1. “Desktop research” av problemer knyttet til tidsriktig sikkerhet, trygghet og personvern p√• nettet. 2. On-line sp√łrreunders√łkelse og semistrukturerte intervjuer av personer i den prim√¶re og sekund√¶re m√•lgruppen for konkrete kravspesifikasjoner av √łnsket nettvett og for ditto skjermopptak og filmer. 3. Produksjon av skjermopptak og filmer om nettvett for mennesker med utviklingshemning, for www.mittnettvett.no (domenet er reservert for prosjektet). 4. Teknisk utvikling av www.mittnettvett.no (vha. Vimeo-videotjeneste og WordPress-plattform). Utviklingsmetodikk basert p√• korte sykluser. 5. Parallelt med 4, testing (brukbarhetsanalyser) av www.mittnettvett.no med prim√¶r- og sekund√¶rbrukere. Justeringer og utbedringer basert p√• testresultater. 6. To styringsm√łter. 7. Kontinuerlig i prosjektet: ledelse, koordinering, ekspertkonsultasjoner og spredning, inkl. bred lansering i slutten av prosjektet. M√ÖLGRUPPE: Prim√¶rt barn, ungdom og unge voksne mennesker med moderat/mild grad av utviklingshemning. Sekund√¶rt: Deres st√łttepersoner. M√ÖLOPPN√ÖELSE/EVALUERING: Publisert www.mittnettvett.no med minst 15 temaer, dokumentasjon av planlagte styringsm√łter og spredningsaktiviteter. SIKKERHET, PERSONVERNHENSYN, ETIKK: Kardes prosjektleder dr. Hellman er formelt registrert hos Datatilsynet som personvernombud og ivaretar personvernet i prosjektet (med spesielt fokus p√• norske GDPR-bestemmelser). Riitta kjenner m√•lgruppen godt og er ansvarlig for prosjektets prosedyrer for etisk gjennomf√łring. MULIGE UTFORDRINGER: “Drop-outs” fra brukermedvirkning. Im√łteg√•s vha. god informasjon, kort tid mellom rekruttering og brukermedvirkning, mulighet til digital deltakelse, og til slutt rask re-rekruttering. Responsivitet av www.mittnettvett.no (automatisk tilpassing til brukerens utstyr). Im√łteg√•s med grundig testing av mulige l√łsningsmaler i WordPress.

Antall deltakere

500

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Utviklingen av www.mittnettvett.no for mennesker med utviklingshemning vil ha en stor betydning for deres evne til √• mestre nettets utfordringer om trygghet og personvern. St√łttepersoner kan ogs√• benytte skjermopptakene og filmene i veiledning. Et utvalg av temaer vi i skrivende stund planlegger √• dekke er: – svindel av ulike slag – uklare samtykkekrav – mobbing (egen og andres) – h√•ndtering av passord – invitasjoner til pengespill (f.eks. ‚Äėbetting‚Äô) – u√łnsket reklame – u√łnsket innhold (ekkelt, skremmende, kroppspress o.l.) – angring av egne handlinger p√• sosiale medier – u√¶rlig netthandel (f.eks. at bestilte varer ikke kommer) – betaling og s√¶rlig delbetaling ifm. netthandel – farlige forbindelser p√• nettet (overgrep) – forst√• og avslutte abonnementer – ‚Äėphishing‚Äô og ‚Äėdeep fake‚Äô (falske akt√łrer, innhold) – id-tyveri – p√•dytting av un√łdvendige tilleggstjenester – h√•ndtering av informasjonskapsler (‚Äėcoockies‚Äô) – bildedeling Dette spekteret (med tillegg som blir definert i prosjektet) representerer en bred og relevant mengde av problemer og l√łsninger som vil gj√łre m√•lgruppens personer i stand til √• kjenne igjen mulige farer og ubehageligheter, og enten √• h√•ndtere noe av dette selv eller √• skj√łnne n√•r de m√• be om hjelp. Dette bidrar til sosial deltakelse, mestring og livskvalitet. For deres st√łttepersoner (tjenesteytere, st√łttekontakter, avlastere, foreldre, ledere p√• jobben, l√¶rere, ansatte p√• arbeids- og dagaktivitetstilbud osv.) kan www.mittnettvett.no, p√• grunn av √łkt selvstendighet, v√¶re med p√• √• redusere oppf√łlgings- og hjelpebelastningen noe.

Plan for gjennomf√łring

Senh√łsten 2023 vil vi unders√łke brukernes behov, krav og √łnsker for nettvett ved hjelp av egne unders√łkelser (“desktop research”) ved hjelp av litteraturstudier, samt brukermedvirkning vha. semistrukturerte intervjuer og en on-line sp√łrreunders√łkelse. For disse utvikler vi sp√łrreskjemaet og intervjuguider. Resultatene blir systematisert til en spesifikasjon av temaer som www.mittnettvett.no skal dekke. NFU og Karde rekrutterer deltakere. Karde gjennomf√łrer aktivitetene. I slutten av 2023 legger Karde grunnlaget for den tekniske l√łsningen av www.mittnettvett.no. Vi implementerer l√łsningen p√• Word-Press-plattformen. Skjemopptakene og filmene blir publisert via Vimeo-videotjenesten som gj√łr dem reklamefrie. www.mittnettvett.no skal bli responsivt, Dette sikrer at den vises like elegant p√• alt sluttbrukerutstyr (smarttelefoner, nettbrett og PC/Mac). I starten av 2024 lager vi skjermopptak og filmer om √• forst√• nettvett, om problemstillinger til temaene som er listet under pkt. 2.1.1. Dette varer langt ut sommeren 2024. Produktene blir underveis formidlet til ulike fageksperter i v√•rt nettverk. Tilbakemeldinger fra disse konsultasjonene blir implementert i www.mittnettvett.no. Senh√łsten 2024 vil hele l√łsningen kvalitetssikres gjennom brukermedvirkning. Dette f√łrer til endelige justeringer og forbedringer. Det er viktig √• sikre relevansen, forst√•eligheten og brukbarheten av www.mittnettvett.no. Her bruker vi brukerobservasjoner og standardiserte brukbarhetsinstrumenter (‚Äėusability evaluation metrics‚Äô). P√•krevde endringer blir implementert. Styringsgruppen best√•r av to personer fra NFU og to fra Karde. Gruppen m√łtes tidlig i 2024 og etter sommeren 2024. Formidling kommer godt i gang i 2024. Formidling slik vist under pkt. 2.2.1 forg√•r i l√łpet av hele prosjektet.

Prosjektleder

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nettvett for mennesker med utviklingshemning
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Bel√łp Bevilget
2023: kr 140 000, 2024: kr 260 000
Startdato
15.10.2023
Sluttdato
31.10.2024
Status
Under gjennomf√łring