– Vi heier på alle som bidrar til at folk kommer seg ut i frisk luft

Med Svippe kan du finne – og dele – skjulte små aktivitetsperler.

– Det er lett å glemme det som er rett utenfor døra, og at litt aktivitet kan gjøre en stor forskjell for helsa, sier gründerne Gaute Bjørnli og Beate Horg. De er i full gang med å fylle appen Svippe med opplevelser fra hjembygda Lundamo, som ligger i pilotkommunen Melhus. Foto: Siv Nina Lund

– Tenk på alle klatretrærne, akebakkene, lekeplassene, badeplassene, sykkelstiene og utkikkspunktene bare noen få vet om. Med Svippe vil alle kunne dele opplevelser og aktiviteter de kjenner til, eller bare snubler over helt tilfeldig. Jo mer informasjon vi samler, jo mer spennende og attraktive blir nærmiljøene. Målet er å motivere og engasjere til mer hverdagsaktivitet, sier prosjektleder Beate Horg. 

Gründerne er sosiale entreprenører som ønsker å gjøre en innsats for bedre folkehelse og bærekraftige nærmiljø.

Denne saken er skrevet av Svippe – les mer om dem her!

Teknologi + dugnadsånd = hverdagsaktivitet

Ideen bak Svippe startet enkelt og greit med at gründerne ikke fant fram.

– På alle steder vi besøkte, både i inn- og utland, var det nesten umulig å finne de små «skattene» som stort sett bare lokalbefolkningen vet om. Det var alt for mange kilder, og om vi fant noe spennende, var det gjerne dårlig beskrevet, sier Gaute Bjørnli. 

Drevet frem av behovet for mer informasjon om nære, lavterskel opplevelser, tok ideen raskt form. Kongstanken var å koble dugnadsånd med teknologi, og å skape mer verdi til opplevelser og aktiviteter som befinner ser rett utenfor døra. 

– Vi håper å gjøre det både trendy og viktig å dele opplevelser, slik at flere syns det blir meningsfullt å ta en liten tur ut døra. Drivkraften vår er en lidenskap for å få flere i aktivitet, og å øke bærekraftig bruk av nærmiljøene, forklarer Bjørnli. 

En unik digital tjeneste

Horg og Bjørnli har de siste tre årene brukt mye av fritiden på Svippe, ved siden av sine dagjobber ved NTNU. De har samlet et sterkt team av rådgivere og samarbeidspartnere, og naturlig nok har andre tur-apper blitt testet ut. 

– Vi heier på alle som bidrar til at folk kommer seg ut i frisk luft! Svippe dekker andre behov og har et annet fokus, så vi ser på oss selv som et supplement til de andre appene, og ikke konkurrenter, sier Bjørnli. 

Svippe er unik på flere måter: Her kan alle kan bidra med å dele sine opplevelser, appen har fokus på opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet og den formidler informasjon fra kommuner.

– Svippe skal være enkel og motiverende i bruk. For å skape engasjement skal vi bruke virkemidler som å invitere andre på tur, dele på sosiale media, tipse om opplevelser, konkurrere og spille, forklarer Bjørnli.

Forprosjekt med Mental Helse

Stiftelsen Dam støtter Svippe i samarbeid med Mental Helse.

Prosjektet starter i Trøndelag, og vil foregå i tett samarbeid med Mental Helse Trøndelag og lokallagene Skaun og Melhus.

Målet er å utvikle en tjeneste som virkelig motiverer og engasjerer alle, uansett psykiske eller fysiske forutsetninger, til mer hverdagsaktivitet. 

– Fokuset på toppturer og trening kan for mange virke uoppnåelig, og virker derfor mot sin hensikt. Samarbeidet med Mental Helse gir en helt spesiell mulighet til å gå inn i hva som motiverer noen som kanskje har større utfordringer enn andre. Det gir oss et helt spesielt utgangspunkt når det gjelder brukerpåvirkning, sier Horg. 

I arbeidet med å kartlegge motivasjon har gründerne med seg Siri Mette Gynnild, som til daglig jobber som fysioterapeut og har allsidig kompetanse innenfor folkehelse og motivasjon.

Samarbeidet med Mental Helse er også knyttet til konsekvensene av pandemien; folk har endret sin bruk av natur og nærmiljø, og det er en økende etterspørsel etter informasjon om aktiviteter som passer alle.

– Mange føler på ensomhet, og flere opplever psykiske problemer. Vi håper å kunne bidra til at flere kan få tilgang til opplevelser i frisk luft, noe vi vet har stor effekt på psykisk helse, sier Horg.  

Ny informasjonskanal for kommunene

Alle kommuner i Norge har informasjon om forskjellige opplevelser og aktiviteter som er rettet mot innbyggere, tilreisende og turister. Men, det finnes i dag ingen felles, digital plattform hvor de kan dele dette.

– I samarbeid med vår pilotkommune Melhus skal vi se nærmere på hvordan vi kan tilrettelegge for at kommunene også kan dele sin informasjon gjennom appen, sier Bjørnli. 

Det langsiktige målet med Svippe er å skape en tjeneste som kan brukes både av privatpersoner og kommuner i hele Norge, til det beste for folkehelsa. Som sosiale entreprenører, jobber de mot mål med samfunnseffekt, på lik linje med økonomisk effekt

– Etter hvert vil vi forhåpentligvis ha teknologi, erfaringer og kunnskap nok til å kunne videreutvikle og løfte Svippe ut til flere. Vi vil se på mulighetene for å utvikle digitale verktøy for frisklivssentraler, rehabiliterings- og treningssenter, skoler og barnehager, sier Horg.  

Svippe utvikles av Nerdekollektivet, og første versjon er klar i løpet av sensommeren 2021. 


Søknadssammendrag

Svippe er en delingsplattform for opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet. Kjernen i prosjektet er å skape mer hverdagsaktivitet gjennom dugnad og engasjement: Jo mer informasjon vi samler, jo mer spennende vil nærmiljøene bli!

Etter Covid-19 har vi sett en endring i folks bruk av natur og nærmiljø, og det er økende etterspørsel etter informasjon om opplevelser, aktiviteter og turer, som passer alle. Situasjonen har også ført til at mange føler på ensomhet, og flere opplever psykiske problemer.

Fordi mennesker med psykisk sykdom kan ha stor nytte av å være mer ute i frisk luft, samtidig som de kan ha utfordringer med å benytte seg av slike tilbud, skal den digitale plattformen utvikles i tett samarbeid med Mental Helse i Trøndelag. En viktig del av prosjektet er å kartlegge motivasjonsfaktorer og “triggere” for hverdagsaktivitet hos målgruppen. Denne tilnærmingen er nytenkende og ambisiøs, og gir et svært godt utgangspunkt for å utvikle en tjeneste som er tilpasset alle i samfunnet. I prosjektet skal vi også se på muligheten for å hente informasjon fra kommuner (vår pilotkommune er Melhus). Slik kan Svippe også bli en kanal for opplevelser, aktiviteter og kulturhistoriske tilbud i kommunal regi.

Svippe er:

  • lavterskel tjeneste som bidrar til mer hverdagsaktivitet, uansett funksjonsnivå
  • formidler etterspurt informasjon fra alle nærmiljø gjennom deling, dugnad og kommunale data
  • gir flere, alternative tur- og friluftsopplevelser
  • tilrettelagt for lokalt engasjement, inkludering og sosiale møteplasser


Det overordnede målet med Svippe er å styrke fysisk, psykisk og sosial helse i samfunnet, og gi mestringsfølelse, øke livskvaliteten og den sosiale deltakelsen for flere. Vi starter i Trøndelag, og målet er å lage en tjeneste som kan tas i bruk i alle kommuner og nærmiljø i hele Norge. Versjon 1.0 av delingsplattformen skal være klar i løpet av sensommeren 2021.

Les mer om prosjektet: www.svippe.no

Prosjektleder

Beate Horg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Svippe: Teknologi for bedre folkehelse
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
26.05.2021