– Det er veldig gøy å lære

På dette studiet er strykprosenten null.

I samarbeid med

– Jeg skrev om barrierer. For eksempel det at parkeringsplassen her på skolen er for kort. Og at det ikke er så lett å ta buss eller trikk når man sitter i rullestol, forklarer studenten Ingrid Eid Jacobsen.

Hun er en av seks studenter ved programmet høyere utdanning i menneskerettigheter for personer med utviklingshemming ved VID vitenskapelige høyskole i Oslo. Ingrid og de andre studentene i Oslo og Stavanger ble historiske høsten 2022 da de var de første studentene ved det nye programmet som tok en høgskoleutdanning i Norge.

Praktiske utfordringer

Blant oppgavene de fikk det første semesteret var å jobbe med livsfortellingsarbeid, og lage en fortelling om et tema som var viktig for den enkelte. Ingrid lagde en presentasjon med bilder og video, der temaet altså var barrierer. Et gjenkjennelige tema for hennes medstudenter.

– Det har gått veldig bra med studentene, men det har også vært noen utfordringer, forteller professor og prosjektleder Inger Marie Lid.

– Noen utfordringer handler om å lage gode læringsmål og finne relevante og pedagogisk gode pensumtekster. Andre utfordringer er mer praktiske, vi har brukt ulike rom, noen har ikke hatt de beste tekniske løsningene. Det er også et problem at toalettene for rullestolbrukere ofte har vært i ustand, sier hun.

Studentene kan også fortelle om utfordringer med parkering, da flere er avhengige av å kjøre bil for å komme seg til høyskolen med rullestol, og tidkrevende prosesser for å få pensum på lydbok.

Fakta

  • Høgskoletilbudet tilrettelagt for personer med utviklingshemning består i første omgang av 30 studiepoeng fordelt på tre enkeltemner.
  • Det første emnet som studentene starter med heter «Menneskerettigheter og hver-dagsliv».
  • Studiet tar blant annet utgangspunkt i FNs Konvensjon om rettigheter for personer med nedsatte funksjonsevner (CRPD), og studentene lærer om ulike områder som omhandler menneskerettigheter for personer med nedsatte funksjonsevner generelt og utviklingshemning i særdeleshet.
  • Studiet er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Lett eksamen

Men på det akademiske nivået har det vært en fryd å følge studentene. I tillegg til de seks studentene i Oslo, er det fem studenter i Stavanger. Før jul var det tid for eksamen, og for samtlige som tok den ble det bestått.

– Eksamen var lett, forteller Angela Teodora Lindstad.

– Det var ingenting jeg ikke kunne.

Flinke studenter

Lærer og førsteamanuensis Anna Chalachanova forklarer at det er et viktig prinsipp at man ikke skal få spørsmål på eksamen som man ikke har vært gjennom i undervisningen. Så når studentene synes eksamen var lett, er det fordi de har fulgt godt med i timene, lest pensum og gjort alle oppgavene de skal.

– Det er veldig gøy å lære, sier Angela, og får støtte av sine medstudenter.

– Ja, det er veldig lærerikt å være her, sier Ingrid, mens Mikkel Borge Heir kan fortelle at han liker godt kombinasjonen av å være på skolen og å jobbe selvstendig hjemme.

– Ja, det er fint med begge deler, sier han.

Utfordrende oppgaver

Men noen ganger er det også krevende å være student.

– Noen ganger kan jeg jobbe med en oppgave i tre timer, forteller Mikkel.

Ivar Restrup er enig, men forteller at det finnes løsninger.

– Jeg har fått hjelp av mamma, sier han.

Da Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Stiftelsen Dam er på besøk i januar 2023 har studentene akkurat startet på andre semester. De er motiverte for mer læring, og gleder seg til å komme i gang.

– Juleferien har vært litt lang, påpeker flere.

– Bare å begynne

Og nettopp fordeling av forelesning er en av temaene som har kommet opp, også for prosjektlederne.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at det kunne være fint å være flere, men litt kortere dager på skolen, forteller Inger Marie Lid.

Sammen med Anna Chalachanova har hun utviklet studiet. Det har skjedd i tett samarbeid med noen av studentene, og nå er målet å få til et varig tilbud. Og om noen sitter hjemme og lurer på om et høgskolestudium er for dem, har student Ingrid et godt råd.

–  Da bør du bare begynne. For hvis du finner ut at det ikke er noe for deg, så kan du bare droppe ut.

Se presseomtale av prosjektet:


Søknadssammendrag

Hovedmålet med pilotprosjektet er å utvikle et faglig og pedagogisk opplegg tilpasset studenter med utviklingshemning. Brukermedvirkningen i prosjektet ivaretas av studentene som tas opp på studiet. Disse skal både delta i siste del av utvikling av opplegget og medvirker underveis i prosessen.

Aktivitetene i prosjektet er utvikling og en første gjennomføring av et pedagogisk og faglig opplegg for en 30 ECTS høyere utdanning for studenter med utviklingshemning.

Dette er de 6 hovedtiltakene i prosjektet.

  • Starte arbeidet med å utvikle studieplanen.
  • Rekruttere studenter.
  • Utarbeide fag- og undervisningsplaner samt timeplaner og læringsmål.
  • Kurse ansatte og studenter i universell utforming. Hovedvekten vil ligge på universell utforming i høyere utdanning.
  • Etablere en tutorordning. Dette er en 1 til 1 oppfølging hvor en student ved en annen utdanning, som deltar i et av emnene sammen med disse studentene, følger opp hver sin student.
  • Følgeforskning gjennom prosjektperioden. Studenter og prosjektgruppe medvirker. Hovedmetoden er pedagogisk utviklingsarbeid samt følgeforskning. Deltakere er 10-20 studenter med utviklingshemning. Prosjektgruppe og styringsgruppe følger prosjektet.

Studenter med utviklingshemning skal få tilbud om høyere utdanning tilpasset deres behov. Vi tror at utdanning vil gi bedre mulighet til samfunnsdeltakelse og deltakelse i arbeidslivet. Resultater fra prosjektet vil spres til andre høyere utdanningsinstitusjoner og til målgruppen.

Prosjektleder/forsker

Anna Chalachanova

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
Høyere utdanning for utviklingshemmede
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2021: kr 985 000, 2022: kr 1 015 000
Startdato
15.08.2021
Sluttdato
01.10.2023
Status
Under gjennomføring