Kontaktperson

Ellen Trondsen

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Organisasjonen jobber for et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til √• leve i tr√•d med egne √łnsker, evner og interesser, og til √• bidra og delta fullt ut.

Norges Handikapforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1997.

I 2023 har NOrges handikapforbund f√•tt st√łtte til273prosjekter
det utgj√łr5.428.000kroner
Siden F√ėRSTE TILDELING i 1997 har NOrges handikapforbund f√•tt st√łtte til761prosjekter
totalt har norges handikapforbund f√•tt140.534.067kroner i st√łtte fra stiftelsen dam

S√łk midler gjennom Norges Handikapforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter