Kontaktperson

Kathrine Veland

Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte. Organisasjonen har 5.600 medlemmer, 49 fylkes- og lokalforeninger og 350 tillitsvalgte, likepersoner og brukermedvirkere.

Norges Parkinsonforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2015.

I 2023 har NOrges parkinsonforbund fått støtte til8prosjekter
det utgjør4.190.000kroner
siden første tildeling i 1997 har norges parkinsonforbund fått støtte til221prosjekter
totalt har norges parkinsonforbund fått60.812.219kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom Norges Parkinsonforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter