Kontaktperson

Eirik Asker Pettersen

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Organisasjonens overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede.

Norges Blindeforbund er en av Stiftelsen Dams oppretterorganisasjoner og har vært medlem siden starten i 1993.

I 2023 har NOrges blindeforbund fått støtte til14prosjekter
det utgjør1.299.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har NOrges blindeforbund fått støtte til591prosjekter
totalt har norges blindeforbund fått172.224.364kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk midler gjennom Norges Blindeforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter