Helse 2023

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Helse 2023.

forrige tildeling var 7. DESEMBER og da fikk15prosjekt innvilget støtte
i 2023 har203prosjekter fått støtte
Totalt er det innvilget prosjekter for67.777.000kroner i 2023
Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Lungekreftforeningen Informasjonsfilmer om pakkeforløp lungekreft 2023: kr 375 000 01.08.2023
Norges Røde Kors Barnas dag – Oslo Røde Kors Aina Holm Scheller 2023: kr 400 000 16.03.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Milla Says- Styrke læring og bruk av ASK: alternativ/supplerende kommunikasjon Aleksander Helmersberg 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.08.2023
Downs syndrom Norge Utvidelse av læringsspill til SayWhat Flerspiller for Tegn Til Tale i nettverk Aleksander Helmersberg 2023: kr 100 000, 2024: kr 300 000 10.12.2023
Skeiv Verden Gruppeterapitilbud for skeive med minoritetsbakgrunn Anders Gjøs Løkkeberg 2023: kr 386 000 27.02.2023
Foreningen for human narkotikapolitikk Nøkkelkort – veileder til tjenestetilbudet i de store byene Andrea Mykland Nilsen 2023: kr 270 000 01.07.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Super- og EL-innebandy camp på Stavanger Open Andreas Hagen 2023: kr 175 000 20.03.2023
Norges Parkinsonforbund Dette er parkinson – ti år etter Anette Bekkelund 2023: kr 5 000, 2024: kr 395 000 18.12.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Gudbrandsdal Demenskor Anita Koot 2023: kr 400 000 18.04.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Tegnbøkene Anja Storvand 2023: kr 124 000, 2024: kr 33 000 04.09.2023
Fontenehus Norge BLi relasjonsbygger – Bevisst likepersonsarbeid og meningsfulle opplevelser Ann-Mari – Lofthus 2023: kr 297 000, 2024: kr 100 000 15.05.2023
Norges Røde Kors Glede sammen Anne Kesia Leirvik 2023: kr 400 000 15.02.2023
Rådet for psykisk helse Psykologisk trygghet hos studenter Anne Margrethe Glømmen 2023: kr 33 000, 2024: kr 361 000 01.12.2023
Kristent Interkulturelt Arbeid Videreføring av inkluderende ferieaktiviteter i Kristiansand Anne Marit Stalleland 2023: kr 314 000, 2024: kr 86 000 20.05.2023
Mental Helse Naturlige hverdager Anne-Marie Austad 2023: kr 120 000, 2024: kr 160 000, 2025: kr 120 000 15.08.2023
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen Unge stemmer i folkehelsearbeidet Annica Linden Øygard 2023: kr 350 000, 2024: kr 50 000 01.03.2023
Ung Kreft Ung Kreft, fortellerkorpset Annika Fallsen Huhtala 2023: kr 255 000, 2024: kr 145 000 15.02.2023
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet Nasjonal Turnering for gatelagene i Norge Arne Heimvik Knoph 2023: kr 400 000 23.06.2023
Cerebral Parese-foreningen Utvikling av genterapi ved datainnsamling fra personer med Ataxia Telangiectasia Asbjørg Stray-Pedersen 2023: kr 340 000, 2024: kr 60 000 01.08.2023
Dissimilis Norge Reisestøtte til Dissimilisfestivalen 2023 Benjamin Zahl Bergem 2023: kr 200 000 02.06.2023
Epilepsiforbundet Helsekompetanse til barn og ungdom Benthe Lill Krigerød 2023: kr 280 000, 2024: kr 100 000 01.08.2023
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Fra Innsiden til utsiden Birgitte Brekke 2024: kr 200 000, 2025: kr 200 000 01.01.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Sosiale treff med fokus på brannsikkerhet for hjemmeboende eldre – Møre&Romsdal Birte Skjelten 2023: kr 400 000 31.05.2023
Norske Kvinners Sanitetsforening Trygghetstreff – førstehjelp for eldre (pilotprosjekt) Birte Skjelten 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 15.09.2023
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen Praktiske matkurs for frivillige Brita Nummedal 2024: kr 400 000 22.01.2024
Barnekreftforeningen Tilpasning og utprøving av en digital kognitiv rehabiliteringsmetode for barn Britt Ingunn Wee Sævig 2023: kr 15 000, 2024: kr 354 000, 2025: kr 28 000 20.11.2023
Pensjonistforbundet Liv og røre ved omsorgssentre i Kristiansund og Ålesund kommune. Britt Valderhaug Tyrholm 2023: kr 40 000, 2024: kr 80 000 01.11.2023
Foreningen for Muskelsyke Ridefysioterapi i VR på mekanisk hest Bård Bogen 2023: kr 220 000, 2024: kr 180 000 23.08.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Alle drømmer er like: Synliggjøring av idrettens mangfold Camilla Kvalheim 2023: kr 400 000 08.03.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Psykt sterk Caroline Vik Løftingsmo 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 29.05.2023
LHL Hva inneholder matoppskriften? QR-kode system for visning av ingredienser Cecilie Hauge Ågotnes 2024: kr 400 000 08.01.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Mamma i fengsel Charlotte Munthe 2023: kr 60 000, 2024: kr 215 000 17.07.2023