Kontaktperson

Jørn Sibeko

Epilepsiforbundet er en landsdekkende medlemsorganisasjon for mennesker med epilepsi og pårørende.

Epilepsiforbundet ble medlem i Stiftelsen Dam i 2007.

I 2023 har EPILEPSIFORBUNDET fått støtte til3prosjekt
det utgjør460.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har epilepsiforbundet fått støtte til216prosjekter
totalt har epilepsiforbundet fått67.438.888kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk støtte gjennom Epilepsiforbundet:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter